Wat je niet ziet op Instagram

Beweging

Herfst, 2019, Halle

“Je krijgt inzicht in je eigen biologie en dus over hoe je lichaam functioneert. Zo kan je bewust je gedrag veranderen en je veerkracht verhogen.”

Deze interactieve, ervaringsgerichte lezing gericht op lichaamsbewustzijn kaderde in het thema Verbinding van de novemberwereldmaand in Halle. Voor de hogerejaarsstudenten Nederlands van het GLTT was dit niet alleen een praktijk oefening in de taal, maar ook een opportuniteit om zich te integreren in de lokale maatschappij. Dat lukt vooralsnog niet op Instagram.

Beweging
Ervaringsgerichte lezing waar Beweging en Woorden in elkaar overvloeien // Novemberwereldmaand Stad Halle
silhouette of woman holding hat in blue and gray nebula

t' Is aan u nu...

Wil je iets, iemand of jezelf laten stralen?

Contacteer me dan vrijblijvend