Tentoonstelling: een stoet in kleibeelden

Beelden

Van Verstrooide Stoet naar Kerststalleke

Winter, 2021, Halle

Deze stoet is verstrooid want alle leden kijken een andere kant op; een reflectie van onze huidige geïndividualiseerde maatschappij.

Met een knipoog naar het rijke verleden van Halle terzake, creëerde ik voor het Kunstparcours BovenDenBareel (St. Rochus, Halle) een heuse stoet beelden. In oktober jl. nam ik voor een eerste keer deel aan dit lokale initiatief. Mijn emoties gingen alle kanten op, zoals later ook de verschillende leden van de stoet. Met de overblijvers maakte ik een nieuwe compositie. Het werd een ietwat bijzonder Kerststalleke.

Ik voel dankbaarheid en vreugde wanneer ik bedenk dat alle beelden nu in verschillende huiskamers een gepast plekje kregen.

Telkens ik naar de beeldenrij kijk, word ik stil. Ik weet niet vanwaar ze komen, ik weet ook niet waar ze heen gaan. Ze kwamen als vanzelf voort uit mijn handen. Zoals alles in deze wereld vorm gegeven door de eerste gedachte eraan. Je kan alles creëren. Alles weerspiegelt steeds een deel van hoe het er voorstaat met je diepste zelf.

Gebruikte materialen: Klei

Foto’s Carine Loux

Verhalen verBeelden
BovenDenBareel, Halle (St. Rochus) - Studio ID
silhouette of woman holding hat in blue and gray nebula

t' Is aan u nu...

Wil je iets, iemand of jezelf laten stralen?

Contacteer me dan vrijblijvend

Nieuwsbrief

Bedankt voor je inschrijving!